Houshang   KORDESTANi

هوشنگ کردستانی               جبهه ملی متعلق به همه ایرانیان است

سخنی کوتاه پیرامون پیدایش و آغاز «کریسمس»


هوشنگ کردستانی

سخنی کوتاه پیرامون پیدایش و آغاز «کریسمس»

واقعیت آن است که 25 دسامبر، سالروز میلاد مسیح نیست بلکه روز تولد میترا «مهر» است که در درازای چهار سده در 

امپراتوری روم حضوری قاطع داشته و به مفهوم آغاز دوران تازه ای در افزایش روزهای سال و

  بر پایه آن تولد دیگری برای خورشید بود، جشن گرفته می شد.

حدود بیست و یک سده پیش، آئین قدرتمندی وارد امپراتوری پهناور «روم» شد و از رود دانوب تا انگلستان را

 در بر گرفت. این آئین تازه ایرانی، مهر یا «میترا» نامیده می شد.

میترا ایزد بزرگ آریائی، آئین روشنائی، دادگری، پایبندی به پیمان، دوستی و برادری بود.

در دوران حکومت پانصد ساله سلسله پارت ها، آئین میترا کیش برترِ امپراتوری اشکانیان بود.

 از این رو شماری از پادشاهان این امپراتوری مهرداد نامیده می شدند.

آئین میترا توسط سربازان رومی از ایران به سرزمین های امپراتوری روم برده شد و

  آرام آرام سرتاسر اروپا را در نوردید. چند تن از امپراتوران روم نیز به این آئین گرویدند.

بنیاد و پایه اساسی آئین میترا زیر بنای بزرگ اخلاقی و معنوی آن بود. به باور پیروان آئین میترا،

  زندگی پیکاری همیشگی در راه پاکی و سازندگی از فضیلت های والای انسانی مانند برادری، وفادار،

  راستی، جوانمردی، دلاوری و میهن دوستی بود. ویژگی هایی که برای رومیان جاذبه ای پرقدرت داشت

چیرگی کیش میترا در امپراتوری روم به مدت چهار سده دوام یافت. در همین زمان آئین مسیحیت نیز

  توسط پیروان عیسی وارد امپراتوری «روم» شد و در میان غلامان گسترش یافت تا آنکه

  سرانجام توسط کنستانتین امپراتور «روم» آئین رسمی کشور گردید و همه دستگاه های 

 امپراتوری علیه آئین میترا بکار افتاد.

با این همه مسیحیت به عنوان آئین پیروز هم نتوانست نفوذ ژرف چهارصد ساله میترائی را

  بکلی از میان بردارد و ناچار به نوعی همزیستی با آن روی آورد و در این راستا کوشید

  تا به جای تعیین سالروزها و سنت های تازه، همان سنت ها و سالروزهای میترائی را به مسیحیت منتقل

  نماید که معروف ترین آن ها تعیین روز ولادت عیسی در 25 دسامبر است. یعنی روزی که از صدها سال پیش به

  عنوان روز تولد مهر «خورشید» در امپراتوری «روم» جشن گرفته می شد.

آثار بنیادین دیگری که از کیش «میترا» در مسیحیت باقی ماند،  

 رفتن مغان سه گانه به محل تولد عیسی به راهنمائی یک ستاره است که یادآور

  رفتن چوپانان به غارِ زایش میترا به راهنمائی یک ستاره ای می باشد.جبهه ملی امید ملت