Houshang   KORDESTANI

هوشنگ کردستانی               جبهه ملی متعلق به همه ایرانیان است

*میتوان به مردم خشم گرفت و به ضرب و زور انها را به خانه فرستاد.*

علی رضا شریف:*
*میتوان به مردم خشم گرفت و به ضرب و زور انها را به خانه فرستاد.*

*اما ایا به خانه ماندن مشکلات معیشت و نان و کار و هزار مطالبه دیگر را حل می کند!؟*
*اقایان درب دیگ بخار را بسته اید و با اینکار تمام منافذ را مسدود می کنید و حاصل کار انفجار است!*
*حرف مردم را بشنوید.منافذ تازه ایجاد کنید تا این بغض های فرو خورده راه خروجی پیدا کنند.*
*صدا و سیما را در مقابل مردم قرار ندهید تا جایی که به اندازه چند کانال تلگرامی هم کارایی نداشته باشد.*
*راه رفته درست نیست بر ادامه ان اصرار نکنید. شما بخواهید هم نمیتوانید به سرعت شرایط اقتصادی را تغییر دهید. تمام دنیا بر علیه شما است. یک همسایه بی طمع نمانده که دوست شما باشد. فشار جهانی روز به روز بیشتر خواهد شد. وضعیت اقتصادی بدتر، لشگر بیکاران انبوه تر، نیروهای بریده از شما بیشتر و به سرنوشت قذافی ها نزدیک تر می شوید!*
*تیغ و درفش و دشنه و گلوله اگر کار میکرد خیلی ها در بهار عربی خزانشان نمی رسید که در کشتن و به زندان افکندن از شما ناتوان تر نبودند!*
*در ها را باز کنید. گفتگو کنید. وعده های بچگانه ندهید.ملت ایران بزرگ و بالغ است. امار دروغ ندهید. صدا و سیما چشم در چشم مردم نشود مثل وزیر تبلیغات صدام که تا ثانیه اخر رجز پیروزی میخواند!*
*ادم های مفت خوار و ریا کار را حذف کنید. همین ادم ها اوضاع اقتصاد و سیاست را به اینجا کشانده اند. همین ها که نظرشان به نظر شما نزدیک تر است و بعد میشوند مثل استخوان در گلوی ملت و حاکمیت.*
*اقایان برای راه خود چهل سال فرصت داشته اید. اگر نشده دیگر نمی شود!*
*فکر میکند طی یک سال اینده ، ده سال اینده، چهل سال اینده می شود!؟*
*فکر میکند چهل سال دیگر می شود مردم را به زور به خانه فرستاد؟ اینترنت را قطع کرد؟ شعار داد و شعور را به حاشیه راند!؟*
*اگر می شود بسم الله و اگر نمیشود که هر عقل سلیمی با بررسی شرایط میدانی*
*منطقه ای، جهانی میگوید نمی شود پس فکر دیگری کنید پیش از ان که کار از کار گذشته باشد.*
*شاه روزی گفت صدای رعد انقلاب ملت را شنیده است که برق ان پیشتر خرمن حاکمیت را سوزانده بود.*
*کمر به ویرانی این کشور را نبندید دلخوش به جنگجویان حزب الله لبنان و حشد الشبعی عراق و حامیان روسی و چینی نباشید.*
*اینجا ایران است. سوریه نیست.*
*اینجا سرزمین ارش و بابک و ابومسلم است. اینجا غرور ملی بیداد میکند و وقتی ملت رگ غیرت اش بجنبد دماوند را جا به جا میکند!*
*جنگل ها را بیابان رودخانه ها را خشک و دریاچه ها را کویر کردید!*
*دایره ی خودی و غیر خودی را چنان تنگ کردید که کسی کنارتان نمانده ( مرکز افتاده برون بس که شد این دایره تنگ! ) رفیقان ریا کارتان پینه ی مهر به پیشانی هر روز به چند هزار میلیارد بیشتر رکورد های اختلاس را به سطوح بالاتری می بردند.*
*کارخانه ها ورشکسته کفگیر ها همه به ته دیگ خورده و ترامپ همین روزها برجامتان را که به نرمش و کرشمه قهرمانانه بدست امده بود ، بی سرانجام خواهد کرد!*
*اقایان محض نجات خودتان هم که شده ریل عوض کنید!*
*این راه بن بست است .این به خیابان امدن ها واکسن نیست. ایمن نمیشوید . اوضاع خراب است.*
*سال ۸۸ نیست که مردم بروند ده سال بعد بیایند. میلیون میلیون جوان تحصیلکرده بیکار را در پستوی خانه ها محبوس نمی توان کرد!*
*نسل اینترنت و ماهواره را نمیتوان با زناکار خواندن نارنگی و ولایی بودن بادمجان توجیه کرد!*
*چهل سال فرصت سوزاندید. دکل دزدیدید، موی مردم را مشکل لاینحل کردید . رابطه با دنیا را معضل ناموسی کردید که خودتان هم نتوانید حل کنید، ریا کاری را رواج داده و راد مردی خراج سنگین نهادید دست به دامن جن گیر و رمال و ساحر تا اینجا تاختید اما دیگر بس است!*
*کارد به استخوان رسیده است!*

جبهه ملی امید ملت